Đơn Đài Loan

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518363606 9244e5242040ede3b16ffc79d0ae8a1c

Đơn Đài Loan

  • Nông nghiệp
  • Hộ lý
  • Công xưởng: Thực phẩm, May mặc, Hàn, Cơ khí, Sản xuất linh kiện,…
  • Giúp việc gia đình

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518362845 87c19808e399480dccfbf2b5899b3b97 Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518362846 c9bdbe953e64f7a8f15c50893b702d5a Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518362848 4dade7d5a0b89d389595e288573fa4f8 Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518363096 01273024226b33061653e9d9b84436b4 Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518363606 9244e5242040ede3b16ffc79d0ae8a1cXuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518362846 c9bdbe953e64f7a8f15c50893b702d5aXuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518362848 4dade7d5a0b89d389595e288573fa4f8Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518363096 01273024226b33061653e9d9b84436b4Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - z3357518363606 9244e5242040ede3b16ffc79d0ae8a1c

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ
VIỆT PHÁT

556 Lê Duẩn, P. Ea Tam, Tp. Bmt, Đăk Lăk

Điện Thoại: 02623.988.886 – 02623.881.666

Email: vieclamdaklak.gov@gmail.com

Website: https://vieclamvietphat.com

Facebook: Việc làm Việt Phát

All in one