Phân loại hàng hóa trong siêu thị Daiso

điều kiện

Thông báo tuyển Thực tập sinh:

Phân loại hàng hóa trong siêu thị Daiso

Địa điểm làm việc: Hiroshima và Nigata

Lương cơ bản: 16 man/ tháng

Liên hệ: 0966.232.588

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 1.1.3 Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 1.1.4 Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 1.1.5

All in one