Chủ nhật xanh 2020

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058237794

??Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi TP. BMT năm 2020; kế hoạch số 88 KH/ ĐTN 19/2/2020 về “Tháng thanh niên năm 2020“; Công văn 101 CV/ ĐTN ngày 20/2/2020 về việc ” đồng loạt tổ chức các hoạt động ngày chủ nhật xanh năm 2020″ của BTV Thành đoàn BMT.

??

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi TP. BMT năm 2020; kế hoạch số 88 KH/ ĐTN 19/2/2020 về “Tháng thanh niên năm 2020″; Công văn 101 CV/ ĐTN ngày 20/2/2020 về việc ” đồng loạt tổ chức các hoạt động ngày chủ nhật xanh năm 2020″ của BTV Thành đoàn BMT.

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058571383??✌✌

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058571383??✌✌

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058571383

✌✌Ngày 29/2/2020 Chi đoàn Công ty CP TM – DV QT VIỆT PHÁT đã tổ chức #Xóa_bỏ_quảng_cáo_rao_vặt_trái_phép trên trục đường Lê Duẩn thuộc phương Tân Thành và trục đường Nguyễn Viết Xuân, khu dân cư và chợ phường Tân Thành.

✌✌

Ngày 29/2/2020 Chi đoàn Công ty CP TM – DV QT VIỆT PHÁT đã tổ chức 

#

Xóa_bỏ_quảng_cáo_rao_vặt_trái_phép

 trên trục đường Lê Duẩn thuộc phương Tân Thành và trục đường Nguyễn Viết Xuân, khu dân cư và chợ phường Tân Thành.

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058440837?

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058440837?

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058440837

 

 

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058724432

Xuất Khẩu Lao Động- DU HỌC - Việc làm việt phát - 15832058724432

 

??

??

All in one